PHÍ SỬ DỤNG RẺ

15% PHÍ GIAO DỊCH
Khách hàng đánh giá đây là dịch vụ hữu ích nhất của Gmobile.

THANH TOÁN HỢP LÝ

2 tháng HOÀN ỨNG
Thời gian hoàn ứng dài, đảm bảo quyền lợi khách hàng.

SỐ LẦN NỢ ỨNG NHIỀU

3 lần TRƯỚC KHI PHẢI HOÀN ỨNG